Start Wynik wyszukiwania Dzieci Toruńska Fundacja Rozwoju Wszystko Jest Możliwe

Toruńska Fundacja Rozwoju Wszystko Jest Możliwe

ul. Waryńskiego 19, Toruń
www.wszystkojestmozliwe.org
fb.com/wszystkojestmozliwetorun

Kontakt

Dariusz Kaproń
731 151 001
Fundacja
Kościół Zielonoświątkowy

Sfery działalności

Bezdomność
Edukacja
Inna
Kultura
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo
Terapia
Uzależnienia

Grupy docelowe

Dzieci
Inna
Kobiety
Mężczyźni
Młodzież
Uzaleznieni

Celem fundacji jest działalność dobroczynna na rzecz miasta Toruń poprzez oddolne wpieranie inicjatyw społecznych w zakresie kultury, edukacji, pomocy społecznej i duchowej oraz innego wsparcia.

Utworzeniu Punktu Konsultacyjnego Coffee House o wyjątkowo szerokim spektrum działania w Toruniu, gdzie dotychczas nie było takiego miejsca.
Fundacja została powołana dzięki wspólnemu przekonaniu fundatora oraz kilkoro przyjaciół, którzy zapragnęli zrobić cokolwiek, by świat stawał się lepszy. Rozpoczęliśmy działaniami animacyjno-edukacyjnymi Kidz Klub dla dzieci w wieku szkolnym na toruńskiej Starówce. Później pracę rozpoczął Punkt Konsultacyjny z grupą wsparcia Coffee House dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie oraz akcja “Dni Trzeźwości” i coroczna „Wigilia Dla Bezdomnych”. Prowadziliśmy w między czasie szkolenia edukacyjne “Jak mądrze pomagać”, a także koncerty muzyczne i pogadanki. W rok po powstaniu podmiotu, uruchomiliśmy również prowadzenie Kursów Alpha dla osób pragnących zmienić swoje życie na lepsze. 3 lata po powstaniu fundacji został nam przyznany status OPP. Wszystkie działania naszej fundacji są całkowicie charytatywne.

Rodzaj placówek

Inne
Świetlice

Ważne informacje

31 2030 0045 1110 0000 0421 4100
Numer KRS: 0000596503
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 6-10
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 51-250

Kompetencje pracowników

Inne
Pedagog
Psycholog
terapeuta

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Gmina

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.