Teen Challenge Polska

ul. Broczyna 11, Dretyń
www.teenchallenge.pl
fb.com/MisjaTeenChallenge

Kontakt

Danuta Ogińska
59 857 87 79
Stowarzyszenie
Kościół Zielonoświątkowy

Sfery działalności

Bezdomność
Poradnictwo
Terapia
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Kobiety
Mężczyźni
Uzaleznieni

Pomoc osobom uzależnionym oraz wykluczonym społecznie.

Szeroko rozumiana pomoc osobą uzależnionym i wykluczonym społecznie
Początki Misji Teen Challenge Polska sięgają roku 1988, gdzie z incjatywy Pastora Milewskiego oraz grupy pasjonatów powstał pierwszy Ośrodek dla osób uzależnionych w Broczynie. Stopniowo dzałalność wzrastała, aż w 1993 r. powstało Teen Challenge oraz punkty konsultacyjne Coffee House. Chcących skorzystać z pomocy przybywało, aż w roku 2001 nabyto obiekty po dawnej jednostce wojskowej w miejscowości Łękinia, celem stworzenia drugiego ośrodka. Obecnie Misja Teen Challenge posiada dwa ośrodki leczenia uzależnień, 3 Hostele postrehabilitacyjne oraz 32 oddziały w całym kraju.

Rodzaj placówek

Inne
Ośrodki

Ważne informacje

13 1020 4708 0000 7002 0015 8055
Numer KRS: 0000152376
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 26-50
Ilość wolontariuszy: 101-500
Ilość beneficjentów: 5000+

Kompetencje pracowników

Pracownik socjalny
Psychiatra
Psycholog
Specjalista terapii uzależnień,

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.