Start Wynik wyszukiwania Bezdomni TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Kutnie

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Kutnie

ul. 3 Maja 16-18, Kutno
www.teenchallenge.pl
fb.com/TEEN-Challenge-Oddział-w-Kutnie

Kontakt

Jan Jędrzejczak
506 055 442
Stowarzyszenie
Chrześcijańska

Sfery działalności

Bezdomność
Inna
Poradnictwo
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Inna
Uzaleznieni

Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym; pomoc ludziom uzależnionym, współuzależnionym, bezdomnym i potrzebującym; pomoc rodzinom z problemem przemocy; promocja zdrowego stylu życia.

Powrót do życia w społeczeństwie naszych beneficjentów. Uratowane rodziny, odnowione małżeństwa, dzieci wychowujące się w zdrowej rodzinie.
Oddział TEEN CHALLENGE w Kutnie jest kontynuacją działalności Kutnowskiego Stowarzyszenia „NOWE ŻYCIE”, które zostało zarejestrowane w KRS w 2005 roku. Wówczas podjęliśmy decyzję o niesieniu pomocy osobom potrzebującym, głównie dotkniętych problemem uzależnień i bezdomności. Kiedy poznaliśmy stowarzyszenie TEEN CHALLENGE i jego statut, postanowiliśmy stać się częścią tej organizacji, gdyż większy może więcej. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z lokalnymi instytucjami. Dzięki ich pomocy możemy działać o wiele skuteczniej i efektywniej. Pomagamy osobom uzależnionym w formie spotkań grup wsparcia, porad w punkcie konsultacyjnym lub motywując ich do podjęcia terapii długoterminowej.

Rodzaj placówek

Inne

Ważne informacje

58 1020 3440 0000 7402 0132 3617
Numer KRS: 0000152376
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 26-50
Ilość wolontariuszy: 11-25
Ilość beneficjentów: 251-1000

Kompetencje pracowników

Pedagog
terapeuta

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Powiat

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.