Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Dąbrowie Górniczej

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Dąbrowie Górniczej

ul. Łukasińskiego 7, Dąbrowa Górnicza
www.teenchallenge.pl
fb.com/Teen-Challenge-oddział-w-Dąbrowie-Górniczej

Kontakt

Majka Zielińska
792 903 666
Stowarzyszenie
Kościół Chrystusowy

Sfery działalności

Bezdomność
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Biedni
Inna
Kobiety
Mężczyźni
Uzaleznieni

Niesiemy pomoc osobom w kryzysowej sytuacji życiowej, wyciągamy rękę do ludzi w miejscu ich potrzeby, tam gdzie oni przebywają, przynosząc nadzieję na zmianę.

Prowadzenie cotygodniowych spotkań w Punkcie konsultacyjnym oraz na Grupie Wsparcia.
Dąbrowski oddział Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge został utworzony w 2019 roku i jest częścią Teen Challenge Polska, które w Polsce istnieje od 1993 r. z siedzibą w Broczynie. W latach 90-tych otwarto dwa Chrześcijańskie Ośrodki dla osób uzależnionych: w Broczynie i w Łękini, a w 2010r. otwarto dom readaptacyjno – kryzysowy w miejscowości Winiarczykówka. W dąbrowskim oddziale skupiamy się na pomocy osobom uzależnionym oraz ich bliskim i rodzinom, ale również osobom w kryzysowej sytuacji życiowej i kobietom, które doświadczały przemocy. Niesiemy pomoc i wsparcie, opierając się o zasady etyki chrześcijańskiej, prowadząc spotkania w Punkcie Konsultacyjnym oraz na Grupie Wsparcia.

Rodzaj placówek

Inne

Ważne informacje

12 1240 4908 1111 0010 8879 8962
Numer KRS: 0000152376
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 11-25
Ilość wolontariuszy: 11-25
Ilość beneficjentów: 51-250

Kompetencje pracowników

Instruktor terapii w trakcie certyfikacji
Pracownik punktu konsultacyjnego

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Gmina

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.