Start Wynik wyszukiwania Dzieci Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny Emmanuel

Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny Emmanuel

ul. Klonowica 7/2, Jelenia Góra
www.emmanuel.org.pl
fb.com/stowarzyszenie.emmanuel

Kontakt

Wiola Trybalska
530 810 860
Stowarzyszenie
Kościół Boży w Chrystusie

Sfery działalności

Edukacja
Inna
Pomoc humanitarna
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa

Grupy docelowe

Dzieci
Młodzież

Misją naszej organizacji jest wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych demoralizacją, biedą, nałogami, bezrobociem, wyuczoną bezradnością w ich funkcjonowaniu szkolnym, rówieśniczym, środowiskowym.

Założyliśmy i prowadzimy siedem lat świetlicę dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W 2014 roku, grupa przyjaciół z Kościoła Bożego w Chrystusie w Jeleniej Górze z inspiracji Bożej powołała do życia Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny „Emmanuel”. Trzy miesiące później podpisaliśmy umowę pod wynajem sali, dla potrzeb świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Od września 2015 roku pracujemy w naszej świetlicy, w budynku Urzędu Miasta i realizujemy cele, które odebraliśmy od Boga.

Rodzaj placówek

Świetlice

Ważne informacje

72 1090 2590 0000 0001 2970 7004
Numer KRS: 0000533766
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 6-10
Ilość wolontariuszy: 11-25
Ilość beneficjentów: 0-50

Kompetencje pracowników

Pedagog
Ratownik medyczny

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.