Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”

ul. Grunwaldzka 76, Białystok
www.kdn.bialystok.pl
fb.com/KuDobrejNadziei

Kontakt

Marcin Owsiejczuk
500 191 198
Stowarzyszenie
Kościół Chrześcijan Baptystów

Sfery działalności

Bezdomność
Pomoc żywnościowa
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Uzaleznieni

Misją Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” jest propagowanie wartości chrześcijańskich, zarówno słowem jak i czynem, w celu pozytywnej przemiany jednostek, a w ten sposób, społeczeństwa.

1) zmiana życia wielu podopiecznych 2) rozpoznawalność w mieście i dobre relacje z administracją 3) dobra współpraca z innymi NGO
Stowarzyszenie zostało założone przez członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku w maju 2006 r. Obecnie jest związane z białostockim zborem K.Ch.B. „Wspólnota Dobrej Nadziei”. Rozpoczynało swoją działalność od wydawania paczek żywnościowych z unijnych programów, we współpracy z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok. Współpraca trwa do dziś. Kolejną dziedziną działalności, zapoczątkowaną w 2007 r. a od wielu lat będącą osią naszych działań, jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Obecnie, od 04.2017 r. prowadzimy całodobowo: ogrzewalnię, noclegownię, schronisko z usługami opiekuńczymi. Ponadto, prowadzimy 16 mieszkań treningowych. Naszym głównym celem jest ewangelizacja i wyprowadzanie naszych podopiecznych z bezdomności. Kolejną dziedziną naszej działalności jest prowadzenie CIS „Żelazna”, otwartego w 2012 r. i działającego do dziś.

Rodzaj placówek

Inne
Noclegownie
Schroniska

Ważne informacje

17 1140 2017 0000 4302 1281 5256
Numer KRS: 0000256783
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 26-50
Ilość wolontariuszy: 26-100
Ilość beneficjentów: 251-1000

Kompetencje pracowników

Coach
Duszpasterz
Inne
Pracownik socjalny
Psycholog

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.