Stowarzyszenie ANTIDOTUM

Janowo 42, Pomiechówek
www.stowarzyszenieantidotum.org.pl
fb.com/Stowarzyszenie-Antidotum

Kontakt

Agata Pietras
531 112 114
Inna

Podstawowa forma świadczenia usług

Dodatkowe formy świadczenia usług

Przeciwdziałanie stygmatyzacji i marginalizacji społecznej osób będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej poprzez zintegrowane działania z zakresu readaptacji społecznej, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

autorski program IPRO - efekty readaptacji osób doświadczających kryzysu bezdomności, integrowanie psychoterapii i teologii w praktyce, 20 lat doświadczenia
Stowarzyszenie Antidotum powstało początkowo na idei Marka Kotańskiego “Daj siebie innym”, po śmierci założyciela Monaru. Nieruchomość została użyczona przez Nadleśnictwo Jabłonna i do dziś jest pod jego zarządem. Założycielką od podstaw tego miejsca jest pastor Agata Pietras, która od 20 lat rozwija misję Stowarzyszenia w oparciu o profesjonalną wiedzę z zakresu psychoterapii i teologii, integrując te dwie dziedziny w poszukiwaniu głębokich prawd o człowieku jako istoty duchowej i psychologicznej. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało stworzeniem autorskiego programu IPRO - Interaktywny Plan Rozwoju Osobistego, którym jest objęty każdy mieszkaniec placówki w celu wsparcia go w dążeniu do samodzielności społeczno-zawodowej. Na miejscu funkcjonuje Misyjna Wspólnota Betesda, prowadzona przez pastor Agatę Pietras z ramienia KBwCH.

Forma i miejsce świadczenia usług

Ważne informacje

46 8011 0008 0030 0300 0983 0001
Numer KRS: 0000247130
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 6-10
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 51-250

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.