Stowarzyszenie ANTIDOTUM

Janowo 42, Pomiechówek
www.stowarzyszenieantidotum.org.pl
fb.com/Stowarzyszenie-Antidotum

Kontakt

Agata Pietras
531 112 114
Stowarzyszenie
Inna

Sfery działalności

Bezdomność
Pomoc niepełnosprawnym
Poradnictwo
Terapia
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Chorzy
Kobiety
Małżeństwa
Mężczyźni
Seniorzy
Uzaleznieni
Więźniowie

Przeciwdziałanie stygmatyzacji i marginalizacji społecznej osób będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej poprzez zintegrowane działania z zakresu readaptacji społecznej, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

autorski program IPRO - efekty readaptacji osób doświadczających kryzysu bezdomności, integrowanie psychoterapii i teologii w praktyce, 20 lat doświadczenia
Stowarzyszenie Antidotum powstało początkowo na idei Marka Kotańskiego “Daj siebie innym”, po śmierci założyciela Monaru. Nieruchomość została użyczona przez Nadleśnictwo Jabłonna i do dziś jest pod jego zarządem. Założycielką od podstaw tego miejsca jest pastor Agata Pietras, która od 20 lat rozwija misję Stowarzyszenia w oparciu o profesjonalną wiedzę z zakresu psychoterapii i teologii, integrując te dwie dziedziny w poszukiwaniu głębokich prawd o człowieku jako istoty duchowej i psychologicznej. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało stworzeniem autorskiego programu IPRO - Interaktywny Plan Rozwoju Osobistego, którym jest objęty każdy mieszkaniec placówki w celu wsparcia go w dążeniu do samodzielności społeczno-zawodowej. Na miejscu funkcjonuje Misyjna Wspólnota Betesda, prowadzona przez pastor Agatę Pietras z ramienia KBwCH.

Rodzaj placówek

Schroniska

Ważne informacje

46 8011 0008 0030 0300 0983 0001
Numer KRS: 0000247130
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 6-10
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 51-250

Kompetencje pracowników

Inne
Pracownik socjalny
Psychiatra
Psycholog
trener

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.