Start Wynik wyszukiwania Dzieci Stowarzyszenia Ponad Ograniczeniami

Stowarzyszenia Ponad Ograniczeniami

ul. Solidarności 3/204, Gorlice
www.ponadograniczeniami.org
fb.com/ponadograniczeniami

Kontakt

Daniel Janik
698 614 462
Stowarzyszenie
Chrześcijańska

Sfery działalności

Edukacja
Pomoc rodzinom

Grupy docelowe

Dzieci
Młodzież
Seniorzy

Nadrzędnym celem jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, pomoc osobom najbardziej potrzebującym (głównie seniorom) oraz działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży (szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych).

Utrzymanie bieżącej działalności Stowarzyszenia i realizowanie wszystkich projektów pomimo pandemii i wielu przeszkód z tym związanych.
Historia stowarzyszenia zaczyna się właściwie w roku 2013, kiedy to grupa młodzieży, studentów i pedagogów z Gorlic i okolic, postanowiła zacząć zmieniać świat na lepsze. Postanowili swoim życiem pokazać, że warto żyć inaczej, warto pomagać i być życzliwym. Jako ludzie zafascynowani Bogiem, za jego przykładem postanowili zainspirować innych do czynienia dobra. Dzięki ich marzeniu i determinacji w lipcu 2013 roku zostały zorganizowane pierwsze wakacyjne działania społeczne na rzecz miasta Gorlice, głównie zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom starszym i schorowanym. Początkowe inicjatywy były zorganizowane we współpracy z Fundacją Latarnia, ale dzięki sugestiom beneficjentów i władz lokalnych organizatorzy postanowili stworzyć lokalną OPP, pod banderą której mogliby rozpocząć oficjalne działania.

Rodzaj placówek

Inne

Ważne informacje

28 1240 5110 1111 0010 6178 5424
Numer KRS: 0000534243
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 11-25
Ilość wolontariuszy: 26-100
Ilość beneficjentów: 251-1000

Kompetencje pracowników

Pedagog
Psycholog

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Województwo

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.