Royal Rangers Polska

ul. Jagodowa 33, Wrocław
www. royalrangers.pl
www.fb.com/RoyalRangersPolska

Kontakt

Jan Zając
889 66 22 77
Ewangeliczna

Podstawowa forma świadczenia usług

Dodatkowe formy świadczenia usług

Wizją Royal Rangers Polska jest wychowywanie następnych pokoleń przez skauting i Ewangelię.

Od 2006 roku otworzyliśmy w Polsce 57 szczepów. W 2021 roku liczyło około 1500 członków - skautów, kadry i instruktorów.
Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 250 tysięcy Rangerów - dzieci, młodzieży i liderów - bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych w ponad 100 krajach na całym świecie. Dziesiątki tysięcy liderów - wolontariuszy, którzy traktują pracę z dziećmi jako powołanie, pracuje z poświęceniem i gotowością, służąc dzieciom i młodzieży w ich lokalnych społecznościach. Royal Rangers Polska jest Organizacją Pożytku Publicznego i działa pod Protektoratem Prezydenta RP. Przy kościołach ewangelicznych i ewangelikalnych, systematycznie otwieramy nowe szczepy, w których dzieci i młodzież znajdują przyjaciół i swoje miejsce wzrostu. Zachęcamy wszystkich, którym bliska jest idea skautingu opartego na biblijnych zasadach kształcenia i wychowywania dzieci, do współpracy.

Forma i miejsce świadczenia usług

Ważne informacje

55 1140 1140 0000 5075 1700 1001
Numer KRS: 0000250796
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 101-500
Ilość beneficjentów: 1001-5000

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.