Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Malborskie Stowarzyszenie Emaus

Malborskie Stowarzyszenie Emaus

ul. Jasna 1/56, Malbork
fb.com/EmausMalbork

Kontakt

Michał Pająk
512 949 605
Stowarzyszenie
Kościół Boży w Chrystusie

Sfery działalności

Bezdomność
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo

Grupy docelowe

Bezdomni
Biedni
Kobiety
Mężczyźni
Uzaleznieni

Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i głoszenie Ewangelii.

Wydane obiady osobom bezdomnym.
Stowarzyszenie powstało z chęci pomocy ludziom przez osoby wierzące. Stowarzyszenie jest kontynuacją kościoła ulicznego w Malborku.

Rodzaj placówek

Świetlice

Ważne informacje

08 1500 1462 1823 7318 9000 0001
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 0-50

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Nie
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.