Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Kościół Chrystusowy Genesis Nova

Kościół Chrystusowy Genesis Nova

ul. Kilińskiego 25, Pabianice
fb.com/Genesis-Nova

Kontakt

Dorota Mita
790878949
Kościół Chrystusowy

Sfery działalności

Bezdomność
Duszpasterska
Edukacja
Ewangelizacja
Pomoc rodzinom
Poradnictwo
Terapia
Uchodźcy
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Chorzy
Niepełnosprawni
Rodzina
Seniorzy
Ukraina
Uzaleznieni

Kościół Chrystusowy „Genesis Nova” posiada osobowość prawną jako jednostka organizacyjna Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanego w dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 24.

Do reprezentowania KCH „Genesis Nova” uprawniony jest Pastor Przełożony – Kamil Wlazłowicz bądź inna osoba upoważniona przez Radę Starszych, w skład której wchodzą Andrzej Kroban i Łukasz Wysocki.

Zajmuje się głównie prowadzeniem spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc ich rodzinom, działalnością wspomagającą rozwój kościołów, jak grupy domowe, uczniostwo, rozwój duchowy kobiet i mężczyzn.

Kilkuletnie doświadczenie w pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom (lata 2014-2020) KCH SCH Pabianice, (2019- 2021) we współpracy z Teen Challenge Pabianice.
2021 rok jest formalną datą założenia stowarzyszenia "Genesis Nova", które było organizacją przejściową, przed formalnym założeniem kościoła. 30 członków stowarzyszenia to osoby, które w latach 2014-2020 były wolontariuszami / liderami w innej wspólnocie, które zakładając najpierw stowarzyszenie, następnie zarejestrowały nowy Kościół Chrystusowy w Pabianicach. Osoby stanowiące organ założycielski mają kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu ludzi uzależnionych, współuzależnionych, więźniów (byłych i obecnych), prowadzeniu biblijnych grup domowych, działaniu na rzecz kobiet i mężczyzn w oparciu o Biblię.

Rodzaj placówek

Inne

Ważne informacje

45 1140 2004 0000 3002 8228 3909
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 26-50
Ilość wolontariuszy: 11-25
Ilość beneficjentów: 51-250

Kompetencje pracowników

Duszpasterz
Konsultant
Psycholog
Specjalista terapii uzależnień,

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.