Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Kościół Boży w Kielcach

Kościół Boży w Kielcach

Oś. Sieje 3/46, Kielce
www.kosciol-bozy-w-kielcach.business.site
fb.com/kbwkielce

Kontakt

Bartosz Wojciechowski
790 600 660
Agenda kościoła
Kościół Boży w Polsce

Sfery działalności

Bezdomność
Pomoc humanitarna
Pomoc niepełnosprawnym
Pomoc prawna
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Chorzy
Dzieci
Kobiety
Małżeństwa
Mężczyźni
Młodzież
Niepełnosprawni
Rodzina
Seniorzy
Uzaleznieni
Więźniowie

Głoszenie Ewangelii poprzez praktyczne działanie.

Realna pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji. Powołanie i rejestracja Kościoła.
Jesteśmy Kościołem Ewangelicznym, który ma na celu daleko idące wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem, będących czasowo w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Od dwóch lat staramy się rozwijać skalę i zasięg naszych możliwości. Jesteśmy obecni wśród więźniów zakładu karnego w Kielcach poprzez podpisanie i wykonywanie umowy o nieodpłatnej działalności Kapelana. Niesiemy tam ze sobą wartości chrześcijańskie, a w dalszej kolejności staramy się zapewnić pomoc postpenitencjarną więźnia po opuszczeniu murów zakładu. Staramy się o pozyskanie domu z przeznaczeniem podzielenia go na pokoje dla osób krótkotrwale pozbawionych mieszkania, w wyniku zdażeń losowych, jak i przy zaistnieniu przemocy rodzinnej. Tworzymy punkt konsultacyjny dla osób zagubionych i zagrożonych wykluczeniem.

Rodzaj placówek

Domy
Noclegownie
Ośrodki
Poradnie
Schroniska
Świetlice

Ważne informacje

91 1600 1462 1892 8122 6000 0001
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 0-50

Kompetencje pracowników

Pielęgniarka
Pracownik socjalny
Prawnik

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Nie
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.