Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Kościół Boży w Kielcach

Kościół Boży w Kielcach

Oś. Sieje 3/46, Kielce
www.kosciol-bozy-w-kielcach.business.site
fb.com/kbwkielce

Kontakt

Bartosz Wojciechowski
790 600 660
Kościół Boży w Polsce

Podstawowa forma świadczenia usług

Dodatkowe formy świadczenia usług

Głoszenie Ewangelii poprzez praktyczne działanie.

Realna pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji. Powołanie i rejestracja Kościoła.
Jesteśmy Kościołem Ewangelicznym, który ma na celu daleko idące wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem, będących czasowo w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Od dwóch lat staramy się rozwijać skalę i zasięg naszych możliwości. Jesteśmy obecni wśród więźniów zakładu karnego w Kielcach poprzez podpisanie i wykonywanie umowy o nieodpłatnej działalności Kapelana. Niesiemy tam ze sobą wartości chrześcijańskie, a w dalszej kolejności staramy się zapewnić pomoc postpenitencjarną więźnia po opuszczeniu murów zakładu. Staramy się o pozyskanie domu z przeznaczeniem podzielenia go na pokoje dla osób krótkotrwale pozbawionych mieszkania, w wyniku zdażeń losowych, jak i przy zaistnieniu przemocy rodzinnej. Tworzymy punkt konsultacyjny dla osób zagubionych i zagrożonych wykluczeniem.

Forma i miejsce świadczenia usług

Ważne informacje

91 1600 1462 1892 8122 6000 0001
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 0-50

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Nie
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.