Start Wynik wyszukiwania Bezdomni IV Zbór Chrześcijan Baptystów w Poznaniu Chrześcijańska Wspólnota GENESIS

IV Zbór Chrześcijan Baptystów w Poznaniu Chrześcijańska Wspólnota GENESIS

ul. Szafirowa 69, Kamionki
www.genesis.org.pl
fb.com/genesis.poznan

Kontakt

Kamila Mazurek
530 982 711
Agenda kościoła
Kościół Chrześcijan Baptystów

Sfery działalności

Bezdomność
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Mężczyźni
Uzaleznieni

Chrześcijański Dom Wsparcia istnieje, by pomóc mężczyznom wykluczonym społecznie – uzależnionym, bezdomnym – zmienić swoje życie i zwrócić się do Boga.

Staramy się byś samowystarczalni dlatego osiągnięciem 2021 roku jest stworzenie dzięki Bożej pomocy kurnika dzięki któremu mamy finanse na działalność.
Chrześcijański Dom Wsparcia jest kontynuacją działającego wcześniej w tym samym budynku w Rzegnowie ośrodka dla osób uzależnionych i bezdomnych. Nieruchomość należy do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. Jako wspólnota zadeklarowaliśmy się opiekować się budynkiem i utworzyć miejsce służące Bogu.

Rodzaj placówek

Inne

Ważne informacje

96 1140 2004 0000 3102 7518 2057
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 0-50

Kompetencje pracowników

Psycholog

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Nie
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.