Fundacja Zastopuj

ul. Piłsudskiego 65, Koszalin
www.zastopuj.pl
fb.com/fundacjazastopuj

Kontakt

Daniel Harasym
697 212 132
Fundacja
Kościół Wolnych Chrześcijan

Sfery działalności

Bezdomność
Edukacja
Pomoc niepełnosprawnym
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo
Terapia
Uzależnienia

Grupy docelowe

Mężczyźni
Młodzież
Niepełnosprawni
Uzaleznieni
Więźniowie

Nasze motto: Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych co wierzą i zachowują duszę. Hbr 10,39

Prowadzenie dwóch domów readaptacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty profilaktycznie i docieranie do ponad 5000 osób rocznie.
Zaczynaliśmy od projektu Zastopuj w jednej z ogólnopolskich fundacji, dziś prowadzimy własną fundację kilka lat, choć zdawałoby się, że kilkanaście. Prowadzimy dwa domy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, profilaktyki w placówkach edukacyjnych, pomoc żywnościową i humanitarną dla potrzebujących. Działamy na terenie Koszalina i okolic, jednak współpracujemy z misjami i placówkami z całej Polski, gdyż nasi podopieczni nie są rdzennymi mieszkańcami naszych regionów, a wielu miast z całej Polski. Docieramy rocznie do ponad 5000 osób z przesłaniem, jak zostało zmienione nasze życie. Jesteśmy grupą ludzi, która przeżyła zmianę, nawróciła się i dzieli się tą nadzieją z innymi. Jesteśmy otwarci do współpracy z osobami niepełnosprawnymi, którymi zajmować się mogą nasi podopieczni.

Rodzaj placówek

Domy

Ważne informacje

04 1090 2646 0000 0001 3046 4945
Numer KRS: 0000550066
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 5000+

Kompetencje pracowników

Pedagog

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.