Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Fundacja Z myślą o Tobie

Fundacja Z myślą o Tobie

ul. Czesława Kłosia 8/36, Warszawa
www.zmyslaotobie.org
fb.com/FundacjaZMyslaOTobie

Kontakt

Cezary Sobociński
606 333 338
Fundacja
Ewangeliczna

Sfery działalności

Bezdomność
Edukacja
Finansowanie
Kultura
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Dzieci
Kobiety
Małżeństwa
Mężczyźni
Młodzież
Seniorzy
Uzaleznieni

Misją Fundacji Z MYŚLĄ O TOBIE jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej.

Zorganizowaliśmy ponad 100 ewangelizacji w całej Polsce.
Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życia i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję, prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

Rodzaj placówek

Poradnie
Świetlice

Ważne informacje

73 1750 0012 0000 0000 2088 7157
Numer KRS: 0000433626
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 26-100
Ilość beneficjentów: 1001-5000

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.