Fundacja Speak Up

ul. Piastowska 62a , Świnoujście
www.speakup.org.pl
fb.com/Fundacja-Speak-Up-108000491478473

Kontakt

Kamil Janta-Lipiński
+48 91 819 99 91
Fundacja
Chrześcijańska

Sfery działalności

Bezdomność
Działalność sportowa
Edukacja
Kultura
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo
Terapia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Chorzy
Dzieci
Kobiety
Mężczyźni
Młodzież
Niepełnosprawni
Seniorzy
Uzaleznieni

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, centrum wolontariatu, prowadzenie Jadłodzielni i Punktu Żywności Świnoujście.

-Otwarcie Centrum Wolontariatu -Otwarcie Punktu Żywności -Otwarcie Jadłodzielni -Organizacji animacji dla dzieci "Z domu na podwórko" -Prowadzenie "Zielonej Linii"
Fundacja powstała 05.05.2021 jako inicjatywa związana wcześniej ze stowarzyszeniem „Kierunek Świnoujście”. Założyciel podjął decyzję o stworzeniu nowej organizacji na terenie miasta Świnoujście, w związku z prowadzoną wieloletnią działalnością społeczną. Fundacja prowadzi wiele działań na terenie naszego miasta, między innymi przedsiębiorstwo społeczne, Centrum Wolontariatu, Jadłodzielnie, Punkt Żywności, wydawanie żywności w ramach POPŻ, infolinie pomocy psychologicznej „Zielona Linia” i projekty animacyjne, np. „Z domu na podwórko”.

Rodzaj placówek

Poradnie

Ważne informacje

31 1140 2004 0000 3102 8202 4443
Numer KRS: 0000898071
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 6-10
Ilość wolontariuszy: 26-100
Ilość beneficjentów: 1001-5000

Kompetencje pracowników

Inne
Pracownik socjalny
Prawnik
Psycholog

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Tak
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Nie
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.