Fundacja SENT

ul. Kamila Baczyńskiego 5, Tuchola
www.fundacjasent.pl
fb.com/profile.php?id=100064903773385

Kontakt

Tomasz Cholewiński
605 052 201
Fundacja
Chrześcijańska

Sfery działalności

Finansowanie
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo

Grupy docelowe

Biedni
Chorzy
Dzieci
Kobiety
Małżeństwa
Młodzież
Seniorzy

Cel Fundacji to misja, ewangelizacja oraz pomoc kościołom i grupom chrześcijańskim. W pracy misyjnej mocno opieramy się na praktycznym wsparciu osób wykluczonych społecznie.

- wspieranie 20 rodzin żywnością - występ i pomoc materialna dla domów dziecka - organizacja spotkań z profilaktyki uzależnień
Fundacja została założona na podstawie naszych doświadczeń misyjnych i doświadczeń z pracy zawodowej wśród osób wykluczonych. Dlatego nasza działalność opiera się na dwóch nogach. Pierwsza to tzw. “Zespoły Misyjne”, czyli tworzenie i szkolenie zespołów ludzi, którzy mają działać lokalnie wśród osób wykluczonych społecznie oraz wspierać lokalne kościoły i grupy chrześcijańskie. Druga to “Sieroty i Wdowy”, czyli działalność społeczna wśród osób mających problemy osobiste i rodzinne. Pomoc ma dotykać aspektów materialnych, psychicznych i duchowych. Nastawieni jesteśmy na wsparcie kompleksowe wszystkich osób i rodzin zwracających się po pomoc do Fundacji.

Rodzaj placówek

Domy

Ważne informacje

94 1140 2004 0000 3302 8084 9123
Numer KRS: 0000870306
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 0-50

Kompetencje pracowników

Pracownik socjalny
terapeuta

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Tak
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.