Fundacja Proem

ul. Chmielna 35, Warszawa
www.proem.pl

Kontakt

Rafał Piekarski
503 173 102
Inna

Podstawowa forma świadczenia usług

Dodatkowe formy świadczenia usług

Proem to chrześcijańska organizacja pozarządowa, która działa w oparciu o naukę Pisma Świętego oraz etykę chrześcijańską i promuje wartości wspólne wszystkim kościołom chrześcijańskim w kraju i za granicą.
Swoją działalność koncentruje wokół następujących dziedzin: rekreacja (Proem Zako), edukacja (Proem Edu), inspiracja (Proem Tomy), pomoc (Proem Help). Prowadzi ewangelizację, edukację i działalność charytatywną. Wspiera misyjne działania innych chrześcijańskich organizacji i wszelkie inicjatywy społeczne, których celem jest dobro ludzi. Stwarza młodemu pokoleniu możliwości rozwoju w sferze duchowej i intelektualnej. Promuje i organizuje wolontariat, przyjmuje i wysyła na praktyki studenckie. Hasłem przewodnim Proem jest „Stawiamy na relacje”.

Fundacja powstała w Polsce w 1990 roku.

Forma i miejsce świadczenia usług

Ważne informacje

47 1240 6218 1111 0000 4622 2028
Numer KRS: 0000055756
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 100+
Ilość wolontariuszy: 101-500
Ilość beneficjentów: 5000+

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.