Fundacja Naprzeciw

ul. Długosza 24, Szczecin
fb.com/naprzeciw

Kontakt

Radosław Budzyński-Świerszcz
517 702 700
Fundacja
Kościół Zielonoświątkowy

Sfery działalności

Bezdomność
Edukacja
Pomoc żywnościowa
Terapia
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Kobiety
Małżeństwa
Mężczyźni
Młodzież
Uzaleznieni
Więźniowie

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu byłych więźniów, profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach wychowawczych. Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych i spółdzielni Socjalnej. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie, szkolenia.

prze te lata udało nam się wyciągnąć sporo osób z bezdomności i nałogów jak też poprzez profilaktykę uzależnień w szkołach
Nasza historia rozpoczęła się w roku 2009 od pracy z osobami bezdomnymi i uzależnionymi. Mieliśmy wtedy oddział CHSD. W roku 2014 otworzyliśmy oddział Akcji Humanitarnej Życie, przy którym prowadziliśmy Kluby dla dzieci, pracownie techniczne i profilaktykę uzależnień. Organizowaliśmy także obozy dla dzieci. Z końcem roku 2019 otworzyliśmy fundację Naprzeciw i w roku 2021 powołaliśmy do życia razem z miastem Szczecin Spółdzielnię Socjalną Meritum. Dzisiaj te wszystkie organizacje działają w konsorcjum. Działamy głównie na terenie miasta Szczecin, gdzie nasza działalność pracuje na rzecz mieszkańców. Prowadzimy mieszkania readaptacyjne i aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie. Prowadzimy także przy tym terapię uzależnień

Rodzaj placówek

Domy
Ośrodki
Poradnie
Schroniska
Świetlice

Ważne informacje

06 1660 1462 1885 7064 2000 0001
Numer KRS: 0000820591
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 6-10
Ilość wolontariuszy: 11-25
Ilość beneficjentów: 251-1000

Kompetencje pracowników

Pracownik socjalny
Psycholog

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Tak
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.