FUNDACJA LATARNIA

ul. Wola Piotrowa 34, Bukowsko
www.fundacja-latarnia.pl
fb.com/fundacjalatarnia

Kontakt

Daniel Janik
698 614 462
Fundacja
Ewangeliczna

Sfery działalności

Bezdomność
Edukacja
Pomoc humanitarna
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo
Terapia
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Dzieci
Kobiety
Mężczyźni
Młodzież
Uzaleznieni
Więźniowie

Działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób bezdomnych, doświadczających przemocy, uzależnionych oraz byłych skazanych.

Posiadamy dziewięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, bezdomnymi, a także wykluczonymi społecznie lub zagrożone nim.
Fundacja Latarnia została utworzona 27 listopada 2012 r. w Woli Piotrowej. Celem Fundacji jest wspieranie zadań polityki społecznej, w szczególności resocjalizacji i socjalizacji, które są oparte na chrześcijańskich wartościach: miłości, wierze i nadziei. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechności zatrudnienia i obronności kraju.

Rodzaj placówek

Ośrodki

Ważne informacje

47 1600 1462 1851 6366 3000 0001
Numer KRS: 0000443738
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 251-1000

Kompetencje pracowników

Inne
Psycholog
terapeuta

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Tak
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.