Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Fundacja JESUS CHRIST SECURITY

Fundacja JESUS CHRIST SECURITY

Boguszów-Gorce, ul. Kołłątaja 6
www.jchs.pl
FB.com/marian.rogowski

Kontakt

Marian Rogowski,
662 606 997
Fundacja
Kościół Chrystusowy

Sfery działalności

Bezdomność
Edukacja
Polityka

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Chorzy
Dzieci
Kobiety
Małżeństwa
Mężczyźni
Młodzież
Niepełnosprawni
Seniorzy
Uzaleznieni
Więźniowie

Na podstawie Ew. Łukasza 1:37 „Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.” sformułowaliśmy naszą misję:„…dla nas nie ma spraw nie do rozwiązania…”

Fundacja przyjęła ponad denominacyjny charakter, skupiając w swoich szeregach ludzi z różnych kościołów, denominacji, grup wyznaniowych. Wartość, która temu przyświeca, znaleźć można w słowach: „W sprawach zasadniczych - prawda, w sprawach drugorzędnych - mądrość, we wszystkim - miłość.” Wartości, które określili liderzy w fundacji, to: miłość, prawda i mądrość. Filozofię tych działań można znaleźć w jeszcze jednym zdaniu, którym fundacja kieruje się na co dzień: „Jedność chrześcijaństwa mimo jego różnorodności”. Fundacja Jesus Christ Security za motto swojej działalności przyjęła słowa: „Życie jest darem, od nielicznych dla wielu, od tych, którzy wiedzą i mają, dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają.” Amadeo Modigliani.

Rodzaj placówek

Domy
Ośrodki

Ważne informacje

78 1090 2271 0000 0001 0990 3754
Numer KRS: 234234234
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 11-25
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 1001-5000

Kompetencje pracowników

Psychiatra

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Nie
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.