Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Chrześcijańskiej

Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Chrześcijańskiej

Naddnieprzańska 7
fb.com/europejskiecentrum

Kontakt

Paweł Pyra
798 051 627
Chrześcijańska

Podstawowa forma świadczenia usług

Dodatkowe formy świadczenia usług

Z Jezusem zmieniamy świat na lepszy przez praktyczne okazywanie Bożej miłości dla wszystkich warstw społecznych i ludzi wykluczonych.

Dotarcie do lokalnej społeczności z regularną pomocą materialną oraz prowadzenie dzialań edukacyjnych i socjalnych wśród tej społeczności.
Centrum powstało w 2013, by wspierać dobroczynne działania chrześcijańskie w Warszawie oraz by być płaszczyzną współpracy z różnymi organizacjami i osobami wspierającymi cele Centrum. Na początku prowadziliśmy pracę postpenitencjarną i pomoc wśród uchodźców oraz osób bezdomnych czy uzależnionych. Od 2014 wspieramy działania Chrześcijańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Resocjalizacji oraz prowadzimy pracę wśród rodzin i dzieci. Od 2014 prowadzimy wydawanie odzieży dla potrzebujących. W 2016 rozpoczęliśmy wydawanie żywności we współpracy z Bankiem Żywności. Przez rok również wydawaliśmy posiłki. Od 2019 organizujemy rodzinne festyny dla dzieci i prowadzimy w różnej formie regularną pracę z dziećmi i młodzieżą przy współpracy z innymi organizacjami.

Forma i miejsce świadczenia usług

Ważne informacje

15 1240 6074 1111 0010 6292 9757
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 6-10
Ilość wolontariuszy: 11-25
Ilość beneficjentów: 251-1000

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Miasto

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.