Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Dobro Czynić Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

Dobro Czynić Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

ul. Puławska 114, Warszawa
www.dobroczynic.pl
fb.com/MisjaDobroCzynic

Kontakt

Radosław Gasza
22 844 06 25
Agenda kościoła
Kościół Chrystusowy

Sfery działalności

Bezdomność
Działalność sportowa
Edukacja
Finansowanie
Kultura
Pomoc humanitarna
Pomoc niepełnosprawnym
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Sztuka

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Chorzy
Dzieci
Kobiety
Małżeństwa
Mężczyźni
Młodzież
Niepełnosprawni
Seniorzy
Uzaleznieni
Więźniowie

Fundamentem działań Misji jest biblijnie wezwanie do dobrych uczynków i prawnie zdefiniowane pojęcie „pożytku publicznego”. Koncentrujemy się na wspieraniu działalności dobroczynnej lokalnych społeczności.

Wsparcie dobroczynnej działalności ewangelizacyjnej lokalnych społeczności kościołów ewangelicznych różnych denominacji z wykorzystaniem prawnych możliwości jakie daje status organizacji pożytku publicznego.
Misja „Dobro Czynić” powstała dla wsparcia działań dobroczynnych kościoła z wykorzystaniem możliwości, jakie daje status organizacji pożytku publicznego. Początkowo Misja nie prowadziła własnych projektów, tylko wspierała charytatywne działania społeczności lokalnych. Są to głównie działania pomocowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, osób starszych, chorych, dzieci i młodzieży, byłych więźniów czy uchodźców. Działamy w całym kraju. Naturalną bazą działania były najpierw społeczności lokalne Kościoła Chrystusowego, ale później otworzyliśmy się na wsparcie wszelkich inicjatyw dobroczynnych, które zgodne są z biblijnymi zasadami. Współpracujemy z innymi kościołami ewangelicznymi i organizacjami pozarządowymi. W czasach pandemii zainicjowaliśmy projekty “Przyłbice zamiast korony” “DobroCZYNNE komputery”, a ostatnio akcję pomocy dla migrantów #NieUchodziNiePomagać.obrych uczynków i prawnie zdefiniowane pojęcie „pożytku publicznego”. Koncentrujemy się na wspieraniu działalności dobroczynnej lokalnych społeczności.

Rodzaj placówek

Inne

Ważne informacje

43 1240 1112 1111 0010 0977 0400
Numer KRS: 0000253759
Organizacja pożytku publicznego: Tak

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 100+
Ilość wolontariuszy: 500+
Ilość beneficjentów: 251-1000

Kompetencje pracowników

Inne

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.