Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Bydgoszczy

ul. Janikowska 19, Bydgoszcz
www.chsd.bydgoszcz.pl
fb.com/profile.php?id=100068093791389

Kontakt

Grażyna Wyżlic-Czerwińska
793 955 910
Stowarzyszenie
Kościół Zielonoświątkowy

Sfery działalności

Bezdomność
Edukacja
Pomoc humanitarna
Pomoc niepełnosprawnym
Pomoc rodzinom

Grupy docelowe

Bezdomni
Dzieci
Młodzież
Niepełnosprawni

ChSD realizuje biblijną zasadę zawartą w Ewangelii św. Mateusza: łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodzącego przyjąć, chorego i przebywającego w więzieniu odwiedzić.

Stworzenie grupy wsparcia dla rodzin, które są w trudnej sytuacji życiowej, z powodu niepełnosprawności dziecka i/lub wielodzietności.
Oddział Terenowy ChSD w Bydgoszczy działa pod hasłem RODZINA TO JEDNA DRUŻYNA. Zajmujemy się pracą wśród rodzin, niosąc pomoc tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonym kobietom i rodzinom zagrożonym przemocą, bezrobociem i bezdomnością. Wspieramy rodziny wielodzietne bez względu na ich sytuację materialną. Od roku 2016 prowadzimy Grupę wsparcia dla rodzin z dzieckiem z Zespołem Downa. Od sierpnia 2017 działa w Białych Błotach placówka pod nazwą TWOJE MIEJSCE PRZY STOLE. Jest to jadłodajnia dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą zjeść ciepłego posiłku w domu, nie mają domu albo brak im kogoś, z kim mogliby zasiąść do stołu.

Rodzaj placówek

Ośrodki

Ważne informacje

83 1500 1360 1213 6009 4765 0000
Numer KRS: 0000722225
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 0-5
Ilość wolontariuszy: 0-10
Ilość beneficjentów: 0-50

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Powiat

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Tak
Działalność gospodarcza: Nie
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Tak
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Tak
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.