Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna

Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna

ul. Nowobielawska 5, Bielawa
www.arte.bielawa.pl
fb.com/ARTEWSS

Kontakt

Jarosław Pilecki
535 342 279
Spółdzielnia Socjalna
Chrześcijańska

Sfery działalności

Bezdomność
Pomoc rodzinom
Pomoc żywnościowa
Poradnictwo
Terapia
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Chorzy
Dzieci
Kobiety
Małżeństwa
Mężczyźni
Młodzież
Seniorzy
Uzaleznieni
Więźniowie

Pomoc osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.

Wyróżnienia "Znak Jakości" laureat „Sudeckie kryształy", „Dolnośląskie Gryfy" czy „Gwiazdy Biznesu". Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w Polsce im Jacka Kuronia.
„Arte” Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną założyły dwa podmioty: Fundacja „Sychem” oraz Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja”. Spółdzielnia Socjalna powstała w roku 2012 i dała możliwość legalnego zatrudnienia osób przystępujących do spółdzielni, stanowiących obecnie grupę liderów. Celem nadrzędnym spółdzielni jest reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę oraz budowę kompetencji społecznych wspieranych osób. Celem gospodarczym podmiotu jest podejmowanie przedsięwzięć, w szczególności robót budowlanych związanych z kompleksowym wykończeniem wnętrz wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji. Ponadto montaż i demontaż rusztowań. Spółdzielnia świadczy usługi z zakresu prac porządkowych oraz zadania z zakresu zagospodarowywania terenów zieleni (sadzenie roślin, koszenie trawy, przycinanie krzewów, odchwaszczanie).

Rodzaj placówek

Hostel

Ważne informacje

11 1090 2284 0000 0001 1945 8363
Numer KRS: 0000426228
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 26-50
Ilość wolontariuszy: 26-100
Ilość beneficjentów: 1001-5000

Kompetencje pracowników

Prawnik
Psycholog
terapeuta

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność gospodarcza: Tak
Działalność odpłatna pożytku publicznego: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Nie
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.