Start Wynik wyszukiwania Bezdomni Akcja Humanitarna Życie w Polsce

Akcja Humanitarna Życie w Polsce

ul. Okrzei 4a, Piła
www.ahzycie.com
fb.com/akcjapila

Kontakt

Irena Wiśniewska-Smolarek,
694 978 716
Agenda kościoła
Kościół Zielonoświątkowy

Sfery działalności

Bezdomność
Działalność sportowa
Edukacja
Kultura
Pomoc humanitarna
Pomoc niepełnosprawnym
Pomoc rodzinom
Poradnictwo
Sztuka
Terapia
Uzależnienia

Grupy docelowe

Bezdomni
Bezrobotni
Biedni
Chorzy
Dzieci
Kobiety
Małżeństwa
Mężczyźni
Młodzież
Niepełnosprawni
Seniorzy
Uzaleznieni
Więźniowie

Misją jest niesienie pomocy materialnej i duchowej rodzinom, dzieciom, młodzieży oraz biednym i uzależnionym poprzez
kluby dziecięce, obozy, wydawanie żywności, schroniska, centra pomocy, streetworking, eventy.

Akcja jest instytucją charytatywną Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 254. Akcja Humanitarna Życie koordynuje pracę 22 oddziałów w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Początki działalności Akcji Humanitarnej Życie to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. W kolejnych latach zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej w postaci doradztwa, mentorstwa oraz prawnej, współpracując z Kancelarią prawną. Akcja Humanitarna Życie utworzyła kluby dziecięce, schronisko dla osób bezdomnych, jadłodzielnię, punkty dystrybucji żywności i odzieży, spółdzielnie socjalne, ośrodek turystyczny Anastasis, wysyła pomoc na Ukrainę i do Mołdawii.

Rodzaj placówek

Poradnie
Schroniska
Świetlice

Ważne informacje

Organizacja pożytku publicznego: Nie

Ludzie

Ilość (współ)pracowników: 11-25
Ilość wolontariuszy: 101-500
Ilość beneficjentów: 5000+

Kompetencje pracowników

Inne
Prawnik
Psycholog

Dodatkowe informacje

Zasięg działania: Kraj

Działalność

Działalność odpłatna statutowa: Nie
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Nie
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.