Kim są ewangeliczni chrześcijanie?

Kim są ewangeliczni chrześcijanie?

Chrześcijaństwo oparte na ewangelii sięga do kart Nowego Testamentu. Jak to się stało, że dzisiaj jest tak wiele kościołów i gdzie jest miejsce dla Ciebie?

Poznaj krótką historię ewangelicznych i dowiedz się, jakie Kościoły funkcjonują w Polsce.

Krótka historia

Nazwa chrześcijanie pojawiła się po raz pierwszy na kartach Biblii w księdze Dziejów Apostolskich. Nazwano tak uczniów Chrystusa.

Na przestrzeni lat pod hasłem chrześcijanie kryło się wiele różnych definicji. Dzisiaj uznajemy, że osoby, które identyfikują się z tym pojęciem, są naśladowcami nauki Jezusa Chrystusa.

Wśród chrześcijan wyróżnimy wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła prawosławnego oraz Kościołów protestanckich (w tym ewangelicznych).

Protestantyzm zaczął kształtować się na skutek reformacji w XVI wieku. Obecnie na świecie jest około 800 mln osób, które wyznają w ten sposób swoją wiarę.

W protestantyzmie rozróżnia się na dwa główne nurty: ewangelicki i ewangeliczny. Ewangelicy to wierni dwóch historycznych Kościołów protestanckich: luterańskiego i kalwińskiego (reformowanego).Jest ich na świecie ponad 170 milionów. Ewangeliczni chrześcijanie są nazywani także chrześcijanami ewangelikalnymi. Jest ich na świecie ponad 630 milionów. Za początek tego nurtu uważa się ruchy przebudzeniowe, które powstały za sprawą rosnącego zainteresowania osobistym przeżywaniem wiary i poszukiwaniem relacji z Jezusem.
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.