Ilu jest ewangelicznych chrześcijan na świecie?

Ilu jest ewangelicznych chrześcijan na świecie?

Chrześcijaństwo jest najliczniejszym wyznaniem na świecie – choć bardzo trudno oszacować dokładną liczebność jego wyznawców. Wiąże się to z tym, że Kościoły w różny sposób prowadzą statystyki członkostwa, które często nie pokrywają się z rzeczywistą frekwencją. Na przykład katolicyzm, w którym praktykowany jest chrzest niemowląt, uważa każdego ochrzczonego za swojego wyznawcę, nawet jeżeli później został on członkiem innego wyznania bądź religii – a nawet wtedy, gdy dokonał oficjalnej apostazji.
W ostatnich dwudziestu latach wyraźnie widać wzrost liczebności wyznań ewangelicznych. Obecnie jest to najszybciej rosnący nurt chrześcijaństwa.
Według badań Pew Research Center1, z chrześcijaństwem identyfikuje się blisko 32% ludności świata. Według sprawozdania tej organizacji spośród blisko 2,2 miliarda chrześcijan wyróżnia się:

  • ok. 1,1 mld katolików (50%)
  • ok. 800 mln protestantów (37%) (350 mln ewangelicznych chrześcijan różnych denominacji, 280 mln zielonoświątkowców i 170 mln ewangelików)
  • ok. 260 mln prawosławnych (12%).
  • ok. 260 mln prawosławnych (12%).

Dane te zostały pokazane na poniższym diagramie:

6
wspólnot
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
4
wspólnoty
Ewangeliczny Kościół Metodystyczny
74
wspólnot
Kościół Boży w Polsce
74
wspólnoty
Kościół Boży w Chrystusie
50
wspólnot
Kościół Chrystusowy
107
wspólnot
Kościół Chrześcijan Baptystów
39
wspólnot
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
38
wspólnot
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
45
wspólnot
Kościół Wolnych Chrześcijan
265
wspólnot
Kościół Zielonoświątkowy
© 2024 Ewangeliczna Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.